H-DCDK’s veteranforsikring

Det er muligt, at forsikre Harley-Davidson veteranmotorcykler igennem H-DCDK’s forsikringsordning til konkurrencedygtige forsikringspræmier.

Vilkår for at kunne få en veteranforsikring gennem H-DCDK:

  Forsikringsværdi i DKK

    Ansvarspræmie i DKK

    Ansvars-   og kaskopræmie i DKK

25.000

213,00

565,00

50.000

213,00

692,00

75.000

213,00

796,00

100.000

213,00

873,00

125.000

213,00

975,00

  Tarif (2017 priser) – Selvrisiko ved enhver skade er   1.500,00 DKK