01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / H-D Forsikring / Forsikringsbetingelser

Uddrag af forsikringsbetingelser

Tilbage

Har du forsikringsspørgsmål til H-DCDK’s Forsikringsordning, kan du ringe til HD Forsikring (Karen Larsen) på telefon 82 82 41 41, fra mandag til fredag mellem 09:00 og 15:00.

Forsikringsordningen tilbydes ekslusivt til medlemmer af H-DCDK, der er registreret som ejer af en Harley-Davidson motorcykel.

Hvis ejer og bruger ikke er én og samme person, skal ejer have gyldigt medlemsskab af HDCDK, en bruger kan opnå medlemsskab af H-DCDK jf. §2 Optagelse stk. 1

Nedenfor følger de vigtigste uddrag af forsikringsbetingelser for vores forsikringsordning

Selvrisiko ved ansvarsskade 

Ved ansvarsskade opkræves der minimum 5.000 DKK.

Selvrisiko ved kaskoskade

Der opkræves 5% af den samlede skadeudgift, dog minimum 5.000 DKK.

Selvrisiko ved tyveri: 

Område 1:
Ved tyveri opkræves der 10% af den fastsatte erstatning gældende for følgende lande: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. 

Område 2:
Selvrisikoen udgør for andre lande end ovenstående 40% af den fastsatte erstatning.
Selvrisiko udgør dog ikke mindre end 5.000 DKK.

Vejhjælpsdækning i Danmark - forsikringsbetingelsernes punkt 3.1.1

Tillægsdækningen ”vejhjælp” er kun gældende for køretøjer med kaskodækning samt kun i den tilvalgte og betalte køretidsperiode. Din køretid fremgår af din police.

Vejhjælpen træder i kraft 10 arbejdsdage efter, at HD Forsikring har din fulde præmiebetaling i hænde.

Sidevogn er omfattet såfremt, at denne fremgår af din police med stelnr. og der er tegnet kaskodækning.

Vejhjælpsdækning er uden beregning og kan ikke fravælges med deraf følgende præmiereduktion.

Dansk Autohjælps betingelser - telefon 70 10 80 90 - eller se dem på www.hdforsikring.dk.

Haveri

Ved haveri må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af Falck, Dansk Autohjælp eller lignende.


Her er uddraget af forsikringsbetingelserne på præciseringen i forsikringsklausulen og § 14 Stilstandsforsikring: 

Forsikringen er tegnet i tilknytning til aftale mellem Harley-Davidson Club of Denmark (H-DCDK) og Lloyd's 1886 v/HD Forsikring (Lloyd's of London), og denne aftales vilkår gælder som tillæg til og forud for, de i de almindelige forsikringsbetingelser anførte vilkår. Af aftalen, som på forlangende kan udleveres af H-DCDK, skal følgende fremhæves:

Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at:

§ Motorcyklen skal være opbygget med dele, der er beregnet til brug på en Harley-Davidson

§ Motorcyklen er indregistreret på danske nummerplader

§ Motorcyklen skal være færdigsamlet og monteret med en af selskabet godkendt alarm.

§ Motorcyklen skal kunne parkeres i aflåst garage/bygning på den adresse, som er godkendt af H-DCDKs vurderingsmand.

§ Motorcyklen skal vurderes af H-DCDKs vurderingsmand. Selskabet skal tilsendes en bekræftet evaluering underskrevet af forsikringstager og vurderingsmanden ved begæring om Motorcykelforsikring.

§ Der er tegnet medlemskab af H-DCDK og kontingent er betalt.

Hvis en eller flere af ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, bortfalder forsikringsdækningen i henhold til nærværende forsikring i sin helhed.

Forsikringstager er forpligtet til straks at meddele Lloyd’s Syndikat 1886 v/HD Forsikring Assurance Agentur ApS, såfremt forsikringstagers medlemskab af H-DCDK ophører eller forsikringstager ikke har betalt forfaldent kontingent.

Stilstandsforsikring

Der kan tegnes stilstandsdækning under denne forsikring. I denne periode må motorcyklen ikke benyttes som køretøj, idet den lovpligtige ansvarsforsikring er ude af kraft i stilstandsperioden. I stilstandsperioden er der endvidere kun dækning for brand og tyveri, på den af H-DCDK's vurderingsmand godkendte garage.

NB: Det skal også forstås, at der IKKE må køres på din Harley i stilstandsperioden. Dvs. at der er ingen dækning. Sidst, men ikke mindst, så står der i forsikringsbetingelserne, at det er en ulovlig handling og forsikringsselskabet kan på den baggrund opsige forsikringsforholdet.

Skal din Harley fx til service, reparation eller blot flyttes til et andet parkeringsforhold i stilstandsperioden, kan der købes en transportforsikring som tillægsdækning til din forsikring gennem Lloyd's 1886 v/HD Forsikring.