01
01
01
01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / Nyheder fra H-DCDK / 2020 / HGF2020

Aflysning af HGF 2020

Tilbage

Hovedgeneralforsamlingen 2020 udskydes på ubestemt tid !!

Kære medlemmer af H-DCDK

På grund af den fortsatte store spredning af coronavirus / covid-19 i det danske samfund og regeringens restriktioner på forsamlinger, ser vi desværre ingen anden mulighed end at udskyde vores hovedgeneralforsamling på ubestemt tid.
Hovedbestyrelsen er af den overbevisning, at en aflysning af hovedgeneralsforsamlingen skal ske indenfor så vidt mulig samme tidsfrist som indkaldelse. Derfor kan vi ikke afvente nye instruktioner fra regeringen, men vælger at handle nu.

Andre foreninger med lignende arrangementer planlagt i april har også set sig nødsaget til at udskyde eller aflyse disse.
Hovedgeneralforsamlingen vil højst sandsynligt først kunne afholdes sidst på sommeren eller tidligt efterår og vi vil tilstræbe at der bliver indkaldt med ca. 8 ugers varsel i H-D Journalen.

Vi er i hovedbestyrelsen opmærksomme på, at denne beslutning strider imod vores Love & Regler, der foreskriver at hovedgeneralforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april.
H-DCDK’s Love & Regler tilsidesættes selvfølgelig altid, såfremt disse strider imod gældende lovgivning, og det er tilfældet med forbuddet mod forsamlinger på over ti personer.

Alle hidtil indkomne forslag vil blive sat til behandling på den udskudte hovedgeneralforsamling. Nye forslag vil kunne behandles, hvis de indsendes i overensstemmelse med gældende regler efter indkaldelse til den udskudte generalforsamling.
Samtidig med denne udskydelse af hovedgeneralforsamlingen aflyses også Forårstræffet!
Det er muligt, at Forårstræffet erstattes af en fest eller træf senere på året, eventuel indbydelse til dette arrangement vil komme sammen med indkaldelsen til hovedgeneralforsamlingen.

Vi håber det bedste for alle medlemmer i denne ekstraordinære situation, hele verden er ramt af.

Med stor beklagelse

Hovedbestyrelsen