01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / Om H-DCDK / H-DCDK rettigheder

Alle rettigheder forbeholdes

Tilbage

Hdcdklogo

Medmindre andet er anført, tilhører al tekst, grafik samt andet indhold, som forekommer på disse World Wide Web-steder (herefter betegnet "Websteder") HDCDK.dk, HDCN.dk, HDCM.dk, HDCS.dk, HDCF.dk, HDCSJ.dk, HDCB.dk Harley-Davidson Club of Denmark.  Alle rettigheder forbeholdes.

Brugeren har tilladelse til at læse, kopiere, udskrive og bruge indholdet på disse Websteder til udelukkende personlige formål og under den forudsætning, at:
- Indholdet, som findes på disse Websteder, udelukkende bruges til informative og ikke-kommercielle formål; at
- Ingen tekst, grafik eller andet indhold, som findes på disse Websteder, på nogen måde modificeres; samt at
- Ingen grafik, som findes på disse Websteder, bruges, kopieres eller distribueres uden den tilhørende tekst.
Intet materiale på dette Websted kan på nogen måde, hverken ved udledning, antagelse eller på anden vis, udlægges som en overdragelse af ophavsret eller nogen anden intellektuel ejendomsret tilhørende Harley-Davidson Club of Denmark, eller nogen tredjepart, undtagen i den udstrækning dette udtrykkeligt måtte være anført heri.