facebook share

Udfyld forsikringsbegæring online

Beregn præmie

Forsikringsordningen tilbydes eksklusivt til medlemmer af H-DCDK, der er registreret som ejer af en Harley-Davidson motorcykel. HD Forsikring er coverholder at Lloyd’s og QBE Danmark, filial af QBE Europe SA/NV, Belgien (pr. 1/1-2022). Bruger skal være medlem, hvis der er tale om leasing.

Hvis ejer og bruger ikke er én og samme person, skal ejer have gyldigt medlemsskab af H-DCDK, en bruger kan opnå medlemsskab af H-DCDK jf. §2 Optagelse stk. 1

 

Nedenfor følger de nogle uddrag af forsikringsbetingelserne for vores forsikringsordning ved fornyelse/indtegning i 2022 –( Lloyd’s betingelserne kan se på www.hdforsikring.dk):

Selvrisiko ved ansvarsskade:

Ved ansvarsskade opkræves der minimum 5.500 DKK.

Selvrisiko ved kaskoskade:

Der opkræves 5% af den samlede skadeudgift, dog minimum 5.500 DKK.

Selvrisiko ved tyveri:

Europa: Ved tyveri opkræves der 5 % af den fastsatte skadeserstatning . Selvrisiko udgør dog ikke mindre end min. 5.500 DKK.

(Selvrisiko beløbet fremgår af din seneste police). Der opkræves 1 selvrisiko pr. skadesbegivenhed.

 

Vejhjælpsdækning i Danmark - forsikringsbetingelsernes punkt 3.0:

Tillægsdækningen ”vejhjælp i Danmark” er kun gældende for køretøjer med kaskodækning samt kun i den til-valgte og betalte køretidsperiode. Din køretid fremgår af din police.

Vejhjælpen træder i kraft 7 arbejdsdage efter, at HD Forsikring har din fulde præmiebetaling i hænde.

Sidevogn er omfattet såfremt, at denne fremgår tydeligt af din police, med stelnr. og der er tegnet kasko-dækning.

Vejhjælpsdækning er uden beregning og kan ikke fravælges med deraf følgende præmiereduktion.

Dansk Autohjælps telefonnr. er 70 10 80 90 – betingelserne kan ses på https://hdforsikring.dk/forsikring/vejhjaelp/ Policer med ansvar/kasko har det røde SOS kort i Europa. Kan hentes på www.sos.dk eller i App Store.

 

Haveri:

Ved haveri må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af Falck, Dansk Autohjælp eller lignende.

Her er uddraget af forsikringsbetingelserne på præciseringen i forsikringsklausulen og § 14:

 

Forsikringen er tegnet i tilknytning til aftale mellem Harley-Davidson Club of Denmark (H-DCDK) og HD Forsikring samt QBE Danmark. Denne aftales vilkår gælder som tillæg til og forud for, de i de almindelige forsikringsbetingelser anførte vilkår:

Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at:

§ Motorcyklen skal være opbygget med dele, der er beregnet til brug på en Harley-Davidson

§ Motorcyklen er indregistreret på danske nummerplader

§ Motorcyklen skal være færdigsamlet og monteret med en af selskabet godkendt alarm.

§ Motorcyklen skal kunne parkeres i aflåst garage/bygning på den adresse, som er endelig godkendt af HD Forsikring – der besigtiges af H-DCDKs vurderingsmand.

§ Motorcyklen skal vurderes af H-DCDKs vurderingsmand . Selskabet skal tilsendes en bekræftet evaluering underskrevet af forsikringstager og vurderingsmanden ved begæring om Motorcykelforsikring.

§ Der er tegnet medlemskab af H-DCDK og kontingent er betalt.

Hvis en eller flere af ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, bortfalder forsikringsdækningen i henhold til nærværende forsikring i sin helhed.

Forsikringstager er forpligtet til straks at meddele HD Forsikring Assurance Agentur ApS, såfremt forsikringstagers medlemskab af H-DCDK ophører eller forsikringstager ikke har betalt forfaldent kontingent.

 

Stilstandsforsikring:

Der kan tegnes stilstandsdækning under denne forsikring. I denne periode må motorcyklen ikke benyttes som køretøj, idet den lovpligtige ansvarsforsikring er ude af kraft i stilstandsperioden. I stilstandsperioden er der endvidere KUN dækning for brand og tyveri, på den af HD Forsikring, besigtiget af H-DCDK's vurderingsmand, godkendte garage.

NB: Det skal også forstås, at der IKKE må køres på din Harley-Davidson i stilstandsperioden. DER ER IKKE ANSVARSDÆKNING I STILSTANDSPERIODEN !

Sidst, men ikke mindst, så står der i forsikringsbetingelserne, at det er en ulovlig handling og forsikringsselskabet kan på den baggrund opsige forsikringsforholdet.

Skal din Harley f.eks. til service, reparation eller blot flyttes til et andet parkeringsforhold i stilstandsperioden, kan der købes en transportforsikring som tillægsdækning til din forsikring gennem HD Forsikring hvis du har kasko.

 

Udfyld en forsikringsbegæring elektronisk
Godkendte tyverialarmer - Læs mere her

Veteranforsikring

Forsikringsspørgsmål