facebook share

Det er muligt at forsikre Harley-Davidson veteranmotorcykler igennem H-DCDK’s forsikringsordning til konkurrencedygtige forsikringspræmier.

Vilkår for at kunne få en veteranforsikring gennem H-DCDK:

· Krav om medlemskab af H-DCDK

· Medlem/bruger skal være fyldt 25 år

· Køretøjet skal være af mærket Harley-Davidson

· Køretøjet skal i afgiftsmæssig henseende være identisk som ved afgiftsberigtigelsen på indregistreringstidspunktet.

· Køretøjet skal være ældre en 50 år regnet fra første indregistrering.

· Forsikringen dækker kun køretøjer som er samlet og i køreklar stand.

· Køretøjet skal være historisk korrekt og i original stand.

· Motorcyklen skal opbevares i aflåst garage/bygning.

· Motorcyklen kan kun anvendes i perioden 1. april til 31. oktober.

· Forsikringen gælder kun til hobbykørsel og gælder derfor ikke til daglig befordring.

· For at benytte veteranforsikringen, er det et krav at man har et andet køretøj under H-DCDK´s forsikringsordning som ikke er et veterankøretøj.

· Køretøjet må maksimalt køre 6.000 kilometer årligt.

  Forsikringsværdi i DKK

    Ansvarspræmie i DKK

    Ansvars-   og kaskopræmie i DKK

25.000

313,00

649,00

50.000

313,00

749,00

75.000

313,00

849,00

100.000

313,00

949,00

125.000

313,00

1049,00

  Tarif (2022 priser) – Selvrisiko ved enhver skade er   1.500,00 DKK