facebook share
}
20. APRIL 2024 Nyheder i H-DCDK

Indkaldelse til

Hovedgeneralforsamlingen

I

Distrikt Midt

 

Østergaards Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning

 

20. april 2024 Kl. 13.00

 

 

Dagsorden iht. Klubbens love:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg til hovedbestyrelsen.

På valg er:

Næstformand, Søren Munk, modtager genvalg

Kasserer, Morten Lund, modtager genvalg

  1. Valg af revisor.

 

 

Forslag, der ønskes til afstemning på hovedgeneralforsamlingen,

skal indsendes til formanden for H-DCDK senest 4 uger før

hovedgeneralforsamlingen.

Evt. indsendte forslag vil kunne læses på www.hdc.dk.

 

Adgang til hovedgeneralforsamling er betinget af gyldigt medlemskab af H-DCDK.

 

Medbring medlemskort for 2024 eller kvittering på indbetaling af kontingent

Har du ikke modtaget dit medlemskort, medbring da blot dit medlemsnummer

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Sekretær Peter Rytter